ರಾಜ್ಯ ಸುದ್ಧಿಗಳು

ಬಕ್ರೀದ್‌ ಆಚರಣೆ: ಸರಕಾರದಿಂದ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ

ಬಕ್ರೀದ್‌ ಆಚರಣೆ: ಸರಕಾರದಿಂದ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರಕಾರವು ಬಕ್ರೀದ್‌ ಹಬ್ಬ ಆಚರಣೆಗೆ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿದೆ. ಕೋವಿಡ್‌...